Aktuálne voľné pozície:

Ak chceš so mnou spolupracovať, tak momentálne je tu táto možnosť:

Content Writer – práca z domu

(Písanie textov na blog, publikovanie a príprava videí a textov)

Popis pozície:
- Práca na čiastočný (neskôr možno na plný) úväzok.
- Je to práca na diaľku, takže značná časová flexibilita. Človek môže pracovať, kedy mu to vyhovuje, podstatné je dodať výslednú prácu v dohodnutom termíne.
- Pri spracovávaní textov alebo videí nejde iba o jednoduchý prepis, ale o vytváranie zrozumiteľných a atraktívnych príspevkov pre čitateľa. Takže je potrebné, aby človek pri tom zapájal svoj rozum a tvorivosť, napr. ktoré časti vynechať, ktoré preformulovať inak, atď. Nejde iba o manuálne prepisovanie bez rozmýšľania.
- Časom možnosť pridania ďalších zaujímavých zodpovedností.
- Zaškolenie do jednotlivých aktivít je poskytnuté.

Požiadavky:
- Spisovná a bezchybná slovenčina a schopnosť vyjadrovať sa
- Anglický jazyk
- Preukázateľná skúsenosť s vytváraním obsahu alebo prepisovaním textov
- Rešeršovanie
- Zodpovednosť a dodržiavanie dohodnutých termínov
- Chuť vzdelávať sa
- Záujem o oblasť biznisu a podnikania na internete

Náplň práce:
- Vytváranie textových článkov z videí
- Vytváranie príspevkov zo zahraničných článkov
- Prepis videí alebo zvukových záznamov
- Drobné úpravy videí a ich upload na Youtube
- Vytváranie jednoduchých obrazových príspevkov pre sociálne siete
- Spravovanie sociálnych sietí
- Plánovanie publikovania obsahu
- Komunikácia s ďalšími spolupracovníkmi

Ponúkaná odmena:
- Na základe vzájomnej dohody

Podmienky na prijatie do výberového konania:
- Vyplniť dotazník na https://goo.gl/forms/EQKqGpIEywoRo4XD2 a pripojiť CV.