Online podnikanie: Najrýchlejší spôsob ako nájsť skvelý nápad

Dobrý podnikateľský nápad nie je ten, ktorý len generuje peniaze. Dobrý podnikateľský nápad je taký, ktorý nielen generuje peniaze, ale hlavne je zdrojom vášne, radosti a zábavy pre svojho tvorcu. Poďme teda vymyslieť skvelý nápad na online podnikanie aj pre vás. 

6 Krokov k nápadu na online podnikanie

Poznám veľa zaujímavých ľudí, ktorí nevedia, čo by mohli ponúknuť iným. Ovládajú mnoho zaujímavých vecí, ktoré im prídu úplne samozrejmé. Častokrát ich považujú za banality a myslia si, že veď to určite vedia aj ostatní. Vôbec si neuvedomujú hodnotu svojich vedomostí alebo skúseností. Prípadne sa domnievajú, že to, čo oni vedia, by aj tak nikoho nezaujímalo. To je však omyl. Veľmi často v hlave nosíme výborný nápad na online podnikanie, bez toho, že by sme si to vôbec uvedomovali. 

Priznajme si, mnohí z nás neustále žijeme v jednom a tom istom kolotoči. Medzi prácou od 9-tej do 5-tej, rodinou, rozvážaním detí do školy alebo na krúžky, prípadne posilkou alebo v horšom prípade občasným (dobre, častým) pozeraním Netflixu alebo obrazoviek svojich telefónov. Častokrát nám sotva zostáva chvíľa pre seba, nieto ešte na budovanie svojho online podnikania. 

Aj tak si však myslím, že v hĺbke duše niekedy počujete ten malý hlások, ktorý vám našepkáva: “Čo keby?” Čo keby ste vymysleli niečo, na čom by ste vedeli zarábať? Čo keby ste mohli byť pre zmenu šéfom vy? Otázkou však zostáva, ako nájsť úspešný podnikateľský nápad uprostred toho chaosu každodenného života…

Poznám to. Napriklad, ku mne sa takýto hlások prihováral roky. Priebežne mi šepotom pripomínal aké by to mohlo byť skvelé, keby mi ľudia za niečo platili. Myslím mimo môjho zamestnania, samozrejme. Ale za čo? Čo by som im vedel ponúknuť také, aby mi za to radi zaplatili? Dlho som nevedel nájsť odpoveď na túto otázku. Nemal som pri sebe niekoho, kto by mi pomohol nájsť na ňu odpoveď. 

Nájsť dobrý nápad na podnikanie sa zdá byť náročné. Obzvlášť, keď váš zoznam denných úloh meria približne kilometer. Ale viete čo vám teraz poviem? Dá sa to. Je to dosiahnuteľné. A nemusíte dať výpoveď v práci, ani obetovať spánok (no, možno len trochu), aby ste to dokázali. Viem vám to potvrdiť z vlastnej skúsenosti. 

Keď si na začiatku vyberiete nápad, pre ktorý sa nadchnete a budete vidieť jasnú cestu po ktorej treba prejsť, dá sa to. Je podstatné si ju však rozdeliť na malé krôčiky, aby bolo uskutočniteľné po nich kráčať popri vašej súčasnej práci. To je veľmi podstatné. Základom tejto cesty je však váš nápad. Produkt alebo služba, ktorú budete ponúkať. 

Chcem, aby bol tento článok takým kamarátskym postrčením alebo vaším sprievodcom na štarte. Prejdeme si niekoľko jednoduchých krokov, ktoré vám pomôžu odhaliť ten geniálny podnikateľský nápad, ktorý možno už dlho nosíte vo svojej hlave. Zosúladením svojej záľuby s potrebami trhu a zameraním sa na konkrétne stratégie si môžete vydláždiť cestu k úspechu v online podnikaní. Bez toho, aby ste ohrozili svoje existujúce pracovné záväzky.

Takže si vezmite svoje obľúbené kapučínko, nájdite si pohodlné miesto a poďme sa do toho ponoriť. Vaše budúce online impérium už netrpezlivo čaká! 🙂

Ľuďom, ktorí nemajú jasnú víziu v akej oblasti by mohli podnikať a čo by mohol byť ich produkt alebo služba, odporúčam prejsť si nasledovným 6-krokovým procesom:

Krok č.1: Zapíšte si svoje vášne a silné stránky. Čo naozaj radi robíte?

Teraz neriešte žiadne podnikanie, súvislosti, trendy, nepozerajte čo robia iní. Jednoducho si do excelíku pod seba začnite písať to, čo vás naozaj baví. Činnosti pri ktorých by ste dokázali tráviť hodiny a nevnímate vtedy plynúci čas. Myslite teraz len na seba, nie na okolie.

Vaše vášne a silné stránky sú základom každého podnikateľského nápadu. Keď vás niečo baví, je pravdepodobnejšie, že vynaložíte úsilie potrebné na to, aby ste dosiahli úspech. 

Dobrý podnikateľský nápad nie len len taký, ktorý generuje peniaze. Ale taký, ktorý generuje peniaze a baví vás. Urobte teda nasledovné:

 • Chvíľu sa zamyslite nad tým, čo skutočne radi robíte vo svojom voľnom čase.
 • Zvážte činnosti alebo témy, o ktorých môžete hovoriť celé hodiny bez toho, aby ste sa nudili.
 • Zamyslite sa nad zručnosťami, v ktorých vynikáte, a to v profesionálnej aj osobnej oblasti. Na čo konkrétne sa vás ľudia radi pýtajú a vy im ešte radšej odpovedáte?

Zapíšte si aspoň 10 položiek. 

Krok č.2: Ku každej položke z vášho zoznamu teraz pridajte potenciálny podnikateľský nápad.

Akýkoľvek, ktorý vás napadne. Poobzerajte sa trocha okolo seba a porozmýšľajte.

Zoznam vašich vášní a silných stránok už máte. Teraz začnite vymýšľať potenciálne podnikateľské nápady súvisiace s každou z nich. Svet okolo vás je plný inšpirácie.

Pri každej vášni alebo silnej stránke sa zamyslite nad tým, ako by sa dala premeniť na produkt alebo službu. Zvážte súčasné trendy na trhu a to, ako by mohli byť v súlade s vašimi záujmami.

Neobmedzujte sa. Aj keď sa vám nápad zdá vzdialený, zapíšte si ho. V tejto fáze je kľúčová kreativita.

Toto je len prvotný nástrel. Nekomplikujte si to nejakými ťažkými vnútornými analýzami, ktoré by vás brzdili. Teraz ešte neprichádzate k vášmu finálnemu nápadu, ešte je skoro. Robíte brainstorming, ktorého výsledok vás povzbudí ďalej.

Krok č.3: Komu by ste chceli pomôcť? Predstavte si a opíšte svojho ideálneho zákazníka.

Každý business existuje preto, aby vyriešil nejaký problém alebo naplnil nejakú chýbajúcu potrebu, ktorú ľudia majú. Určenie cieľovej skupiny je kľúčové pre úspech vášho podnikateľského nápadu.

Predstavte si osobu, ktorá by mala z vášho výrobku alebo služby najväčší úžitok.

Premýšľajte o ich veku, pohlaví, záujmoch a životnom štýle.

Ako vyzerá váš ideálny zákazník? Popíšte ho. Pokojne si k nemu vymyslite príbeh. 

Ak aj náhodou máte pocit, že veď predsa z vášho nápadu mi mohol profitovať každý, tak teraz na to zabudnite. Potrebujete sa prihovoriť konkrétnej skupine ľudí. A kto sú typickí predstavitelia tejto skupiny? 

Popíšte ich čo najpodrobnejšie. 

OK, takže zatiaľ už máte zoznam vašich vášní a oblastí, v ktorých ste silní. Nad každou ste sa zamysleli, ako by sa z nej dalo profitovať. A tiež vás napadlo, na koho by mala byť vaš ponuka zameraná. Posuňme sa však ďalej. 

Krok č.4: Aké sú bežné problémy týchto ľudí? 

Opäť, uveďte ich aspoň 10.

Pochopením problémov, ktorým čelí vaša cieľová skupina, môžete prispôsobiť svoj podnikateľský nápad tak, aby tieto problémy naozaj riešil. 

Máte jasný obraz o svojom ideálnom zákazníkovi. Začnite si písať do nového stĺpca pod seba všetky problémy, ktoré títo ľudia riešia. Dúfam, že ich vymenujete min. 10 – 20. 

Urobte si prieskum trhu. Najlepšie tak, že sa porozprávate s ľuďmi, ktorých ste si určili, že do vašej cieľovky patria. Aktívne ich počúvajte a všímajte si opakujúce sa témy alebo problémy.

Stanovte si priority problémov na základe ich frekvencie a závažnosti.

Krok č.5: Ku každému z týchto problémov pridajte 1 možné riešenie.

Teraz, keď máte zoznam problémov, je čas na brainstorming možných riešení. Pozor, práve tu sa začína formovať váš podnikateľský nápad.

Ku každému problému pripíšte do vedľajšieho stĺpca produkt, službu alebo funkciu, ktorá by ho mohla riešiť.

Zvážte realizovateľnosť každého riešenia z hľadiska nákladov, času a zdrojov.

Nie vždy sa podarí, aby tie možné riešenia boli v súlade s vašimi vášňami a silnými stránkami, to je jasné. To však teraz aj tak nevadí. Zapíšte si všetko čo vás napadlo.

Krok č.6: Vyberte 1 riešenie, ktoré je vám najbližšie.

A nakoniec si zo zoznamu vyberte 1 riešenie, ktoré je vám najbližšie a o ktorom viete, že by ste ho vedeli a chceli poskytovať.

Keď máte v ruke zoznam potenciálnych riešení, je fajn vidieť, koľko príležitostí zrazu existuje. 

Nemôžete sa však venovať všetkému a preto je potrebné sa rozhodnúť. Vyberte si riešenie jedného problému a poskytnutie jedného riešenia

Výber jednej myšlienky vám umožní efektívne nasmerovať vašu energiu a zdroje.

Zamyslite sa nad tým, ktoré riešenie najviac rezonuje s vašimi vášňami a silnými stránkami.

Zvážte dopyt na trhu a potenciálnu ziskovosť nápadu.

Dôverujte svojim inštinktom. Ak ste nápadom nadšení vy, je pravdepodobné, že ním budú nadšení aj ostatní.

Ešte sa raz pre istotu spýtajte samého seba: Naozaj by ma riešenie tohto problému bavilo a napĺňalo? Chcel by som sa tým zaoberať celé dni, týždne, mesiace?

A sme na konci. Ak ste si prešli týmito šiestimi krokmi nastala u vás transformácia. Z niekoho, kto netušil, v čom by asi tak mohol podnikať, na niekoho, kto má teraz v ruke jasný nápad na online podnikanie a môže ho ďalej rozvíjať. 

Svoje záľuby, vášne a schopnosti ste si zosumarizovali, aby ste si uvedomili, čo vás všetko baví a viete. Následne ste sa poobzerali okolo seba a uvedomili si, ako rôzne by sa tieto oblasti dali speňažiť.

Potom ste si vytvorili profil svojho ideálneho zákazníka, pretože musíte vedieť, ku komu sa chcete vo svojej komunikácii prihovárať a ponúknuť mu svoj produkt alebo službu. Ďalej ste sa ešte podrobnejšie zamysleli s akými rôznymi problémami sa ľudia z vašej cieľovej skupiny v bežnom živote potýkajú. Každý úspešný business rieši problém niekoho iného. A o tom istom bude aj vaše podnikanie. 

Na každý jeden problém v tomto zozname musí existovať nejaké riešenie. Či už by ste ho poskytovali vy alebo niekto iný, dôležité je, že ste o tom uvažovali. 

No a v poslednom kroku ste zo zoznamu týchto potencionálnych riešení vybrali to, ktoré vám je najbližšie a vedeli by ste ním pomôcť. A nielen vedeli, ale aj chceli, pretože sa chcete venovať oblasti, ktorá vás napĺňa a baví. 

Najlepšie nápady často vychádzajú z našich vášní, skúseností a jednoduchej túžby urobiť niekomu lepší deň.

Ale čo ďalej? Nápad na online podnikanie už máte. Teraz je čas ho zrealizovať a ja vám v tom rád pomôžem. Môžeme sa o tom porozprávať. Ak chcete, naplánujte si so mnou polhodinovú konzultáciu zdarma na tomto odkaze

Miloslav Ježo
Som Online Business Mentor. Pomáham zamestnaným ľuďom s vytvorením ich vlastného podnikania. Postupne, malými krokmi, bez stresu, popri práci. Od úplných začiatkov, keď ešte častokrát netušia akú hodnotu môžu ponúknuť, cez vytvorenie svojej ponuky až po prvé predaje. Cieľom je, aby sa venovali tomu, čo ich naozaj baví a vedeli na tom zarábať. Touto cestou som si prešiel a môžem ňou previesť aj vás. Tu je viac informácií o mne a o mojom mentoringovom programe. Predával som aj na Amazone v USA a napísal som o tom Návod na zarábanie cez Amazon.
Comments
 1. tlover tonet says:

  I was reading some of your articles on this site and I believe this web site is rattling instructive! Continue posting.

 2. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

 3. Everyone loves what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting! Keep up the very good works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 4. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

 5. Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 6. Hi, Neat post. There is a problem along with your web site in web explorer, would test this… IE still is the marketplace chief and a huge component of other people will omit your fantastic writing because of this problem.

 7. Respect to website author, some excellent entropy.

 8. cbd shops says:

  What¦s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & assist different customers like its helped me. Good job.

 9. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov